Arş. Gör. Dr. AHMET SAYGILI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. AHMET SAYGILI

T: (0282) 250 2376

M asaygili@nku.edu.tr

W asaygili.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: MR GÖRÜNTÜLERİNDE MENİSKÜSLERİN SEGMENTASYONU VE MENİSKÜS YIRTIKLARININ TESPİTİ (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2013
Tez: Veri madenciliği ile mühendislik fakültesi öğrencilerinin okul başarılarının analizi
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-2017
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2010-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı /
Veri Madenciliği
Görüntü İşleme
Yapay Öğrenme
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SAYGILI A., ALBAYRAK S., A new computer-based approach for fully automated segmentation of knee meniscus from magnetic resonance images, Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 37, pp. 432-442, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. UZUN E., ERDOĞAN C., SAYGILI A., HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ KULLANAN WEB TABANLI BİR ÖDEV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ, EJOVOC, vol. 6, 2016.
Özgün Makale ASOS, DOAJ, ANIJI, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR Erişim Linki
3. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Knee Meniscus Segmentation and Tear Detection from MRI: A Review, Current Medical Imaging Reviews, vol. 14.
Derleme Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAYGILI A., Breast cancer diagnosis with different classification methods, II. International Scientific and Vocational Studies Congress, (BILMES EN-NAT 2018) (05.07.2018-08.07.2018).
Tam metin bildiri
2. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Diz Eklemi Menisküs Yapılarının Bölütlenmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Farklı Uyarım Dizileri, II. International Scientific and Vocational Studies Congress, (BILMES EN-NAT 2018) (05.07.2018-08.07.2018).
Tam metin bildiri
3. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Meniscus tear classification using histogram of oriented gradients in knee MR images, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (02.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Meniscus segmentation and tear detection in the knee MR images by fuzzy c-means method, 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (15.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Analysis of Factors Affecting Students Success in School of Engineering with Data Mining, International Conference on Computer Science and Engineering (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
6. SAYGILI A., KAYA H., ALBAYRAK S., Automatic detection of meniscal area in the knee MR images, 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (16.05.2016-19.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. SAYGILI A., UYSAL G., BİLGİN G., Comparative analysis of codeword representation by clustering methods for the classification of histological tissue types, Eighth International Conference on Machine Vision (ICMV 2015) (19.11.2015-21.11.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. SAYGILI A., ALBAYRAK S., Faculty of engineering students success analysis with clustering methods, 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (24.04.2013-26.04.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. IEEE Access, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. IEEE Access, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2018), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Bildiri Kitabı
5. IEEE Access, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. IEEE Access, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Diz Eklemi Mr Görüntülerinde Kıkırdak Doku Ve Menisküs Bölütleme Ve Ölçümleme, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 11.01.2016-Devam Ediyor.
2. Akıllı Ders Yönetim Sistemi ile Programlama Ödevleri için İntihal Tespiti Uygulaması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-11.08.2015.
3. Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Demografik Bilgileri ÖSYS Puanı ve Okul Başarısının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.12.2013-02.01.2014.
Ödüller
1. Yayın Teşvik, TÜBİTAK, 2018.
2. The best paper award at Feature Extraction and Image Analysis session, International Conference of Computer Vision (ICMV), İspanya, 2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Yer:Antalya, 15.05.2017-18.05.2017.
International Conference on Computer Science and Engineering , Yer:Tekirdağ, 20.10.2016-23.10.2016.
24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) , Yer:Zonguldak, 16.05.2016-19.05.2016.
Eighth International Conference on Machine Vision (ICMV 2015) , Yer:İspanya, 19.11.2015-21.11.2015.
21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Yer:Kuzey Kıbrıs, 24.04.2014-26.04.2014.